Uczniowie w sali bibliotecznej

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Ocalimy Świat, którego organizatorem jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

Ma ona na celu kształtowanie charakteru i postaw prospołecznych u uczniów, podnoszenie kompetencji cyfrowych, a także rozwijanie odpowiedzialności za ówczesny świat.

Zajęcia są prowadzone w bibliotece szkolnej, w których udział biorą  uczniowie z klasy 3a. Czytane są książki znanych autorów m.in.: Zofii Staneckiej, Ewy Nowak, Justyny Bednarek. Omawiane są problemy dotyczące ochrony środowiska. Dzieci poszukują rozwiązań i przykładów jak dbać o świat przyrody. Analizowane są właściwe i nieodpowiednie zachowania. Wykonują prace plastyczne.

W dalszej pracy edukacyjnej uczniowie szkoły będą brać udział w konkursie i projekcie proekologicznym.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.