Bogusława Such - sekretarz szkołyIlustracja stanowiska biurowego
Anna Forkasiewicz - specjalista ds. kadr i płac
Małgorzata Kowalczyk - główny księgowy, pracownik służby  BHP
Joanna Kwiecień - kierownik administracyjno-gospodarczy,
Jolanta Kalinowska - specjalista do spraw finansowych i administracji