Wykaz podręczników dla klas IV - VIII na rok szkolny 2023/2024 do zakupienia przez rodziców do obowiązkowego przedmiotu dodatkowego: języka niemieckiego, a w przypadku wniosku o zorganizowanie dla dziecka lekcji religii w szkole - także podręcznika do religii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16  marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023  poz. 587) 

KLASY IV A, B, C

Lp.

Przedmiot

Podręcznik

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia 
i inne pomoce dydaktyczne

Autor
Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia
MEN

  1.  


Język niemiecki 

klasy
4a, 4b,4c

Mach mit! neu 1.
Reforma 2017. Podręcznik do nauki języka niemieckiego 
dla klasy IV

Mach mit! neu 1. 
Reforma 2017  
Materiały ćwiczeniowe 
do języka niemieckiego 
dla klasy IV

H. Wachowska,
M. Materniak

Wydawnictwo Szkolne
PWN

809/1/2017

2. Religia

Odkrywam życie z Jezusem.
Podręcznik do religii 
dla klasy IV szkoły podstawowej.

Odkrywam życie z Jezusem.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV SP

ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak

Jedność Brak informacji,
zapowiedź wydawnicza

KLASY V A, B, C

  1.  

Język niemiecki

klasy
5a, 5b, 5c

Mach mit! neu 2.
Podręcznik do nauki języka niemieckiego 
dla klasy V.

Mach mit! neu 2.
Materiały ćwiczeniowe 
do języka niemieckiego dla klasy V

H. Wachowska,
M.Materniak-Behrens

Wydawnictwo Szkolne
PWN

809/2/2018

  1.  

Religia 

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.
Podręcznik do religii 

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej.

Podręcznik: 
K. Mielnicki,
E. Kondrak

Ćwiczenia: 
E. Kondrak,
E. Parszewska,
A.Sentorek

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASY VI A, B

 1.

Język niemiecki

klasy
6a, 6b

Mach mit! neu 3.
Podręcznik do nauki języka niemieckiego 
dla klasy VI.

Mach mit! neu 3.
Materiały ćwiczeniowe 
do języka niemieckiego dla klasy VI 

Podręcznik: 
J. Sobańska-Jędrych,
H. Wachowska

Materiały ćw.: 
H. Wachowska,
M. Materniak

Wydawnictwo Szkolne
PWN

809/3/2019 

  1.  

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. 

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej.

Podręcznik:  
ks. dr K. Mielnicki,
E.Kondrak,
E. Parszewska

Ćwiczenia: 
E. Kondrak,
E. Parszewska,
A. Sętorek

Jedność

 

AZ-22-01/20-KI-4/21

KLASY VII A, B

 1. Religia 

Szczęśliwi, którzy czynią dobro.
Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. 

Szczęśliwi, którzy czynią dobro.
Zeszyt ćwiczeń. Klasa VII szkoły podstawowej.
ks. dr K. Mielnicki, 
E. Kondrak, 
E. Parszewska 
Jedność   AZ-31-01/13-KI-3/13

KLASY VIII A, B, C

1.  Religia

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. 
Podręcznik do religii.  

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość.
Zeszyt ćwiczeń 

ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak 
 Jedność Brak informacji
zapowiedź wydawnicza

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.