I SEMESTR:  1 września 2021 r. - 28 stycznia 2022 r.

termin

cel

14 września 2021 r. (wtorek) kl. 4-8

15 września 2021 r. (środa) kl. 1-3

spotkania organizacyjne

28 września 2021 r.

29 września 2021 r.

spotkanie WOPFU dla kl. 1b*

spotkanie WOPFU dla klas 4*

2 listopada 2021 r.(wtorek) kl. 1-8

konsultacje on-line

14 grudnia 2021 r.(wtorek) kl. 4-8 
[nauczyciele uczący w 1-3 oraz 4-8, specjaliści, psycholog]

15 grudnia 2021 r .(środa) kl. 1-3 
[pedagog + kierownik świetlicy]

wywiadówki, konsultacje oraz informacja 
o przewidywanych ocenach na I semestr.

II SEMESTR:  31 stycznia 2022 r. -  24 czerwca 2022 r.

termin

cel

25 stycznia 2022 r. (wtorek) kl. 1-3
26 stycznia 2022 r .(środa) kl. 4-8
wywiadówki – wyniki za I semestr on-line

25, 26 stycznia 2022r.

spotkanie WOPFU po I semestrze

marzec 2022 r. (wtorek)
(dzień uzależniony od teminu rozpoczęcia rekrutacji)

zebranie dla rodziców przyszłych klas I 
w ramach Drzwi Otwartych szkoły

22 marca 2022 r. (wtorek) kl. 1-8

konsultacje on-line

17 maja 2022 r. (wtorek) kl. 1-3 
[psycholog + kierownik świetlicy]
18 maja 2022 r .(środa) kl. 4-8
[nauczyciele uczący w 1-3 oraz 4-8, specjaliści, pedagog]
wywiadówki, konsultacje oraz informacja 
o przewidywanych ocenach rocznych

14, 15 czerwca czerwca 2022 r.

spotkanie WOPFU po II semestrze*

30 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Zebranie dla rodziców przyszłych klas I

* dla rodziców dzieci objętych integracją

Uwaga: W przypadku ograniczenia pracy szkoły powodującego nauczanie zdalne, wszystkie zebrania i konsultacje będą odbywać się w formie on line.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.