Współpraca z partnerami zewnętrznymi ma na celu wspieranie naszej szkoły w jej działaniach dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz służy umacnianiu roli szkoły, rodziny i ułatwia tworzenie warunków do nauki i nauczania dzieci. Kontakty sprzyjają rozwiązywaniu problemów oraz wpływają na kształtowanie odpowiednich postaw prospołecznych wśród społeczności szkolnej, a także promują naszą placówkę w środowisku. 

Oto podmioty, z którymi aktywnie i systematycznie współpracujemy w następującym zakresie:Dłonie z kolorowymi puzzlami

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uczelnie wyższe 

Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole Podstawowej nr 9 

Rada Osiedla „Tarnogaj” 

Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji 

Klub Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu 

Centrum Kultury BROWAR MIESZCZAŃSKI we Wrocławiu 

Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Policja 

Straż Miejska 

Miejska Bibliotek publiczna (MEDIATEKA)

Wrocławskie Muzea 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Dolnośląskie Parki Krajobrazowe 

Schronisko dla zwierząt na ulicy Skarbowców 

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

Fundacja „Promyk Słońca” 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.