Współpraca z partnerami zewnętrznymi ma na celu wspieranie naszej szkoły w jej działaniach dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz służy umacnianiu roli szkoły, rodziny i ułatwia tworzenie warunków do nauki i nauczania dzieci. Kontakty sprzyjają rozwiązywaniu problemów oraz wpływają na kształtowanie odpowiednich postaw prospołecznych wśród społeczności szkolnej, a także promują naszą placówkę w środowisku. 

Oto podmioty, z którymi aktywnie i systematycznie współpracujemy w następującym zakresie:Dłonie z kolorowymi puzzlami

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uczelnie wyższe 

Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole Podstawowej nr 9 

Rada Osiedla „Tarnogaj” 

Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji 

Klub Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu 

Centrum Kultury BROWAR MIESZCZAŃSKI we Wrocławiu 

Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Policja 

Straż Miejska 

Miejska Bibliotek publiczna (MEDIATEKA)

Wrocławskie Muzea 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Dolnośląskie Parki Krajobrazowe 

Schronisko dla zwierząt na ulicy Skarbowców 

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

Fundacja „Promyk Słońca”