Aktualności

Aktualności

Najnowsze szkolne informacje

Rekrutacja

Rekrutacja

Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Szkoła okiem drona

Świetlica

Świetlica

Zapraszamy uczniów klas I-III

Szkoła w liczbach

Szkoła w liczbach

Aktualne informacje statystyczne

Stołówka

Stołówka

Aktualne menu tego tygodnia

Dotacje z UNICEF-u

Dotacje z UNICEF-u

dla wrocławskiej edukacji

Dziewczynka w kapeluszu siedząca na łące.

Zapraszamy na Półkolonie Letnie!

WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ PO POTWIERDZENIU ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Departamentu Edukacji Wrocławia, opłata za półkolonie uległa obniżeniu

Terminy:

I turnus - od 24 do 28 czerwca 2024 r.
II turnus - od 1 do 5 lipca 2024 r.

Opłata:

 • za I turnus - wynosi 580 zł,
 • za II turnus - wynosi 580 zł
 • I i II turnus - 1160 zł,

Opłat należy dokonywać na numer konta 52 1020 5226 0000 6202 0416 3739

Wpłaty proszę dokonywać od 4 do 15 czerwca 2024

Rekrutacja na półkolonię letnią odbywa się od 6 maja 2024 r. do wyczerpania miejsc - maksymalnie do 29 maja 2024 r.

Ilość miejsc:

I turnus - 60 (w tym maksymalna liczba osób z niepełnosprawnością - 8 uczestników)
II turnus - 60 (w tym maksymalna liczba osób z niepełnosprawnością - 8 uczestników).

Program półkolonii

Cele półkolonii:

 • zapewnienie uczestnikom warunków do aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku,
 • kształtowanie właściwych postaw oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,
 • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • rozwijanie twórczej wyobraźni, uzdolnień i kreatywności poprzez udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, teatralnych,
 • przestrzeganie wytycznych MEN, MZi GIS podczas wypoczynku;

Rodzaje zajęć:

 • zajęcia zdrowotne
  • zapoznanie z regulaminem pobytu na półkolonii, regulaminem poruszania się
   po drogach, regulaminem p/poż,
  • pogadanki na temat higieny osobistej,
  • zajęcia sportowe na placu zabaw, w sali gimnastycznej i/lub na boisku szkolnym, Sky Bowling
  • wycieczki piesze po najbliższej okolicy
 • zajęcia programowe
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia z udziałem zaproszonych gości,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • zwiedzanie w Hydropolis,
  • zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia,
  • warsztaty w Odra Centrum
  • warsztaty w Centrum Historii Zajezdnia
 • zajęcia rekreacyjne
  • seans filmowy w kinie
  • zabawy planszowe
  • gry edukacyjne,
  • zabawy rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia naukowe
  • warsztaty w Odra Centrum na temat ekologii
  • wyjście do Centrum Historii Zajezdnia
  • sensoplastyka
  • warsztaty naukowe
  • zajęcia z kodowania – bloksy

RAMOWY PLAN DNIA*

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 schodzenie się dzieci,
800 – 830 drugie śniadanie,
830 – 930 zajęcia integrujące grupę
930 – 1230 zajęcia programowe z podziałem na grupy
1230 – 1330 obiad
1330 – 1545 zajęcia programowe z podziałem na grupy
1545 – 1615 rozchodzenie się dzieci
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez wychowawców

W każdej grupie ramowy plan dnia jest dostosowany do wyznaczonej godziny na posiłek w porze obiadowej oraz jest dostosowany do zajęć z udziałem zaproszonych gości (grupy nie są łączone) a także do dostępności do sali gimnastycznej i placu zabaw.

Plan dnia zawsze składa się z tematycznych bloków edukacyjnych oraz bloków sportowych tak, aby zapewnić dzieciom atrakcyjną i zrównoważoną formę spędzenia czasu na półkoloniach.

Zajęcia dla grup integracyjnych (dzieci z orzeczeniami) prowadzone są wspólnie z drugim nauczycielem i przewidują w głównej mierze kompensacje potrzeb dzieci wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania.

Regulamin rekrutacji na półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola

 1. Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 9 organizowane są w 2 turnusach:

I turnus:      od 24.06.2024 r. do 28.06.2024 r.

II turnus:     od 01.07.2024 r. do 05.07.2024 r.

 1. Warunkiem udziału ucznia w półkolonii letniej jest złożenie pełnej dokumentacji (punkt 5) do szkoły we wskazanym w punkcie 3 terminie oraz uiszczeniem opłaty za dany turnus na konto szkoły do wskazanej w punkcie 9 daty.
 2. Rekrutacja na półkolonię letnią odbywa się od 06.05.2024r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do 29.05.2024r. Maksymalna liczba osób z niepełnosprawnością na jeden turnus to 8 uczestników. Kandydatem na półkolonię letnią może być dziecko z roczników 2014 – 2017.
 3. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach letnich, którzy złożą pełną dokumentację po wyczerpaniu miejsc, czy też po wyznaczonej dacie 29.05.2024 r., mogą być wpisani na listę rezerwową.
 4. Dokumenty:
  • karta uczestnika półkolonii,
  • podpisany regulamin rekrutacji na półkolonię,
  • podpisany regulamin rekrutacji informację dla rodziców
  • klauzula RODO,
  • zgoda/niezgoda na konsumpcję lodów,
  • upoważnienie do podawania leków dziecku,
  • oświadczenie w sprawie powrotu dziecka, wystawienia faktury

   zamieszczone na stronie szkoły www.sp9.wroclaw.pl należy złożyć W KOSZULCE TYLKO W FORMIE PAPIEROWEJ nauczycielowi przy portierni z identyfikatorem PÓŁKOLONIA na parterze w godzinach:
  • poniedziałki: 800 – 820; 1130 – 1200; 1400 – 1600
  • wtorki: 1330 – 1515
  • środy: 700 – 745; 1130 – 1200
  • czwartki: 800 – 830; 1030 – 1230; 1330 – 1400
  • piątki: 800 – 830; 1230 – 1300; 1415 – 1445

   z wyłączeniem 14.05. – 16.05.2024 r. (wtorek – czwartek), z powodu trwania egzaminów ósmoklasisty.
   Wszelkich informacji udziela koordynator, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Nie będą rozpatrywane wnioski o zakwalifikowanie na półkolonię zawierające nieprawidłowo wypełnione dokumenty: brak drugiej strony karty uczestnika, braki w informacjach dotyczących szczepień, zdrowia, peselu, telefonów kontaktowych, braki w podpisach rodziców/opiekunów prawnych itp., czy też brak wymienionych podpisanych regulaminów.
 6. Nie można rezerwować miejsc na półkolonie letnie ani telefonicznie, ani za pomocą dziennika Librus, ani za pomocą e-maila.
 7. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach letnich, zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji 3 czerwca 2024r.. Rodzice uczniów naszej szkoły otrzymają informację za pomocą dziennika Librus, rodzice uczniów spoza naszej szkoły – drogą telefoniczną.
 8. Po otrzymaniu POZYTYWNEGO WYNIKU REKRUTACJI uczestnika półkolonii letniej należy wpłacić na konto szkoły 52 1020 5226 0000 6202 0416 3739 wskazaną w karcie uczestnika kwotę za dany turnus nie później niż do 15 czerwca 2024r. (decydująca jest data zaksięgowania kwoty na koncie szkoły), wpisując w tytule przelewu:
  • IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA,
  • SZKOŁA,
  • WYBRANY TURNUS.
 9. Brak wpłaty na konto szkoły we wskazanym powyżej terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w półkoloniach letnich.
 10. Zwrot wpłaty za półkolonie możliwe jest WYŁĄCZNIE W SYTUACJI LOSOWEJ spowodowanej nieobecnością w całym turnusie, która zostanie zgłoszona do sekretariatu szkoły nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu oraz zostanie dostarczony pisemny wniosek do sekretariatu szkoły z prośbą o zwrot należności, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być on dokonany.
 11. Zakwalifikowany uczestnik półkolonii letniej może samodzielnie wracać do domu lub może być odbierany przez inną osobę niż rodzic (np. krewny) o ile zostanie przekazana na piśmie taka informacja. W wypadku samodzielnego powrotu ucznia wskazane jest podanie konkretnej godziny opuszczenia szkoły.
 12. Brak w karcie dodatkowych informacji dotyczących konieczności zapisania uczestnika do tej samej grupy, co starsze rodzeństwo/krewny/kolega powoduje zapisanie ucznia do wskazanej grupy wiekowej bez możliwości przenoszenia (zasada wzajemności – wskazanie powinno wystąpić na karcie obu uczestników zgłoszenia).
 13. Każdy uczestnik półkolonii letnich przynosi ze sobą swoje drugie śniadanie, buty zmienne, strój sportowy, legitymację szkolną (niezbędną podczas wyjść/wycieczek). Brak legitymacji szkolnej powoduje dodatkowe opłaty, którymi zostaje obciążony uczestnik półkolonii.
 14. Jeśli dziecko jest osobą z niepełnosprawnością należy OBOWIĄZKOWO zgłosić to podczas składania dokumentacji.

Harmonogram półkolonii letnich 2024
(koordynator Mateusz Krysztofowicz)

TURNUS 1

Dzień 1

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 schodzenie się dzieci,
800 – 900 drugie śniadanie, zasady półkolonii, integracja grupy
900 – 1000 dotarcie do Sky Bowling
1000 – 1100 kręgle
1100 – 1200 Powrót do szkoły
1200 – 1230 Obiad
1230 – 1300 dotarcie do kina we Wroclavii
1300 – 1515 seans filmowy w kinie
1515 – 1545 powrót do szkoły
1545 – 1615 odbiór dzieci i spędzanie czasu na placu zabaw
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 2

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 schodzenie się dzieci,
800 – 830 drugie śniadanie,
830 – 900 dotarcie do Hydropolis i Odra Centrum

GRUPA AGRUPA BGRUPA CGRUPA D
900 – 1100     zwiedzanie z przewodnikiem Hydropolis 900 – 1030    Warsztaty w Odra Centrum z TIE DYE (barwienie SWOICH ubrań)
1100 – 1130  przejście do Odra Centrum 1030 – 1100  przejście do Hydropolis
1130 – 1300   warsztaty w Odra centrum z TIE DYE (barwienie SWOICH ubrań) 1100 – 1300  zwiedzanie Hydropolis z przewodnikiem

1300 – 1330 powrót do szkoły
1330 – 1400 obiad
1400 – 1445 piaskowe kolorowanki
1445 – 1545 gry i zabawy na dworze/sali. Poznanie gry kolonijnej płonąca obręcz.
1545 – 1615 odbiór dzieci
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez kadrę

 Dzień 3

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 zbiórka przed szkołą
800 – 1000 podróż do Kopalni Złota (w trakcie drugie śniadanie)
1000 – 1400 pobyt w Kopalni Złota (w tym obiad)
1400 – 1600 powrót do szkoły
1600 – 1615 odbiór dzieci z wycieczki
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 4

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 schodzenie się dzieci,
800 – 830 drugie śniadanie,
830 – 930 bloksy – zajęcia z kodowania

GRUPA AGRUPA BGRUPA CGRUPA D
930 – 1030 dotarcie do Centrum Historii Zajezdnia 930 – 1030 Sensoplastyka 930 – 1030
warsztaty chemiczne KOLOROWA CHEMIA
1030 – 1230 zwiedzanie wystawy w Centrum Historii Zajezdnia
1230 – 1300 powrót do szkoły 1030 – 1200
warsztaty chemiczne KOLOROWA CHEMIA
1030 – 1200 Sensoplastyka
Obiad 1200 – 1330
1330 – 1430 Sensoplastyka

1330 – 1430
warsztaty chemiczne KOLOROWA CHEMIA

1230 – 1300 dotarcie do Centrum Historii Zajezdnia
1300 – 1500 zwiedzanie wystawy w Centrum Historii Zajezdnia
1445 – 1545
warsztaty chemiczne KOLOROWA CHEMIA
1445 – 1545 Sensoplastyka 1500 – 1530 powrót do szkoły

1545 – 1615 odbiór dzieci, kalambury/planszówki
1615 – 1630podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 5

730 – 745       narada zespołu
745 – 800     zbiórka przed szkołą
800 – 1000   przejazd do Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji Górecznik w Antoninie (w tym czasie drugie śniadanie)
1000 – 1400 pobyt i zwiedzanie Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji Górecznik w Antoninie (w tym obiad)
1400 – 1600 powrót do szkoły
1600 – 1615 uroczyste zakończenie półkolonii
1615 – 1630 odbiór dzieci

TURNUS 2

Dzień 1

730 – 745 narada zespołu
745 – 800 schodzenie się dzieci,
800 – 900 drugie śniadanie, zasady półkolonii, integracja grupy
900 – 1000 dotarcie do Sky Bowling
1000 – 1100 kręgle
1100 – 1200 Powrót do szkoły
1200 – 1230 Obiad
1230 – 1300 dotarcie do kina we Wroclavii
1300 – 1515 seans filmowy w kinie
1515 – 1545 powrót do szkoły
1545 – 1615 odbiór dzieci i spędzanie czasu na placu zabaw
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 2

730 – 745        narada zespołu
745 – 800        schodzenie się dzieci,
800 – 830        drugie śniadanie,
830 – 900        dotarcie do Odra Centrum

GRUPA AGRUPA BGRUPA CGRUPA D
 930 – 1030 rejs po Odrze   900 – 1030 warsztaty w Odra Centrum z MAŁA SZKUTNIA 
 1100 – 1230 warsztaty w Odra Centrum z MAŁA SZKUTNIA    1100 – 1200 rejs po Odrze

1200 – 1230    powrót do szkoły
1230 – 1300    obiad
1300 – 1430    piaskowe kolorowanki
1430 – 1545    gry i zabawy na dworze/sali (wyścigi rzędów)
1545 – 1615    odbiór dzieci
1615 – 1630    podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 3

730 – 745       narada zespołu
745 – 800     zbiórka przed szkołą
800 – 1000    podróż do Kopalni Złota (w tym czasie drugie śniadanie)
1000 – 1400  pobyt w Kopalni Złota (w tym obiad)
1400 – 1600 powrót do szkoły
1600 – 1615 odbiór dzieci z wycieczki
1615 – 1630 podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 4

730 – 745        narada zespołu
745 – 800        schodzenie się dzieci,
800 – 830        drugie śniadanie,
830 – 930        bloksy – zajęcia z kodowania

GRUPA AGRUPA BGRUPA CGRUPA D
930 – 1030
dotarcie do Centrum Historii Zajezdnia
930 – 1030 Sensoplastyka

930 – 1030 warsztaty chemiczne SLIMELAB

1030 – 1230
zajęcia edukacyjne i warsztaty w Centrum Historii Zajezdnia
1230 – 1300 powrót do szkoły 1100 – 1200 warsztaty chemiczne SLIMELAB

1100 – 1200 Sensoplastyka

Obiad 1200 – 1330
1330 – 1430 Sensoplastyka 1330 – 1430 warsztaty chemiczne SLIMELAB 1230 – 1300 dotarcie do Centrum Historii Zajezdnia
1300 – 1500 zajęcia edukacyjne i warsztaty w Centrum Historii Zajezdnia
1445 – 1545 warsztaty chemiczne SLIMELAB 1445 – 1545 Sensoplastyka 1500 – 1530 powrót do szkoły

1545 – 1615    odbiór dzieci, kalambury/planszówki
1615 – 1630    podsumowanie dnia przez kadrę

Dzień 5

730 – 745      narada zespołu
745 – 800      zbiórka przed szkołą
800 – 930      przejazd do O!Pole Parku Rozrywki Rodzinnej (w tym czasie drugie śniadanie)
930 – 1400   pobyt i korzystanie z atrakcji O!Pole Parku Rozrywki Rodzinnej (w tym obiad)
1400 – 1530  powrót do szkoły
1530 – 1545  uroczyste zakończenie półkolonii
1545 – 1615  odbiór dzieci
1615 – 1630  podsumowanie 2 turnusu półkolonii przez wychowawców

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Regulamin rekrutacji na półkolonie

Informacja dla rodzica

Karta uczestnika

Zgody rodzica

Oświadczenie w sprawie powrotu dziecka, wystawienia faktury

Klauzula RODO

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.