Logo programu Laboratoria Przeszłości

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości w roku 2022 szkoła dokonała zakupu:

1)      Z katalogu wyposażenia podstawowego:

Kolorowy, biodegradowalny filament do drukarki 3D (zakupionej w 2021 r. również z programu Laboratoria przyszłości wraz z biblioteką modeli 3D, oraz pracownią druku Skri Lab [przeczytaj więcej]

Filament jest niezbędny do wykonania modeli druku 3D i może zostać wykorzystany na każdym przedmiocie.

2)      Z katalogu wyposażenia dodatkowego:

Mikroskopy DO BioLight 300  w ilości 8 sztuk, wraz z akcesoriami jako pomoc dydaktyczna na doposażenie pracowni biologicznej, również do wykorzystania na zajęciach przyrodniczych edukacji wczesnoszkolnej 

Mikroskop DO BioLight 500 wraz z kamerą DLT-Cam Basic 2MP, zakup również doposaży pracownię biologiczną. Mikroskop wyposażony w kamerę to narzędzie do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów pokazujących bogactwo form i kolorów mikroświata z możliwością podpięcia do komputera i udostępnienia obrazu na tablicy dla wszystkich uczestników zajęć.

Tworzony pod nadzorem nauczyciela wydruk 3D uatrakcyjni każdą lekcję, na każdym przedmiocie: na  matematyce, j. polskim, językach obcych po geografię, historię, biologię, chemię, plastykę informatykę i technikę, oraz nauczanie wczesnoszkolne. Tworzymy już modele 3D uczymy się kreatywności i pracy zespołowej.


Zakupione mikroskopy są już wykorzystywane na lekcjach biologii i będą wykorzystywane na kołach zainteresowań, oraz na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej

Udział w Programie Laboratoria przyszłości dał nam możliwość  doposażenia placówki w różnorodne sprzęty i pomoce dydaktyczne, które wspomogą prowadzenie lekcji  w sposób ciekawy, angażujący uczniów, oraz sprzyjający rozwijaniu różnorodnych zainteresowań.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.