W drugim semestrze został zrealizowany projekt Teraz tu jest nasz dom. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie uczniów z ukraińską pisarką Lesią Varonyną. Przeprowadzono zajęcia czytelnicze na podstawie książki Teraz tu jest nasz dom Barbary Gawryluk. Uczniowie na lekcjach wychowawczych dyskutowali na temat nowej sytuacji dzieci przybyłych z innych krajów oraz przedstawili propozycje pomocy we wzajemnej integracji.

Zrealizowano konkurs plakatowy Moja klasa Twoją klasą.
Wyróżnienia otrzymali: klasa 6c, 2a, 5b oraz Jakub Such i Tomasz Lichota z klasy 6b.

Na prośbę pani Tatiany z tworzącego się Ośrodka Kultury Ukraińskiej zorganizowano zbiórkę rzeczy dla Ukrainy.
We wszystkie działania bardzo aktywnie włączyły się dzieci polskie i ukrińskie.

Dziękujemy wszystkim klasom, wychowawcom za aktywne udział się w tym projekcie oraz rodzicom. Szczególne podziękowania kieruję dla rodziców klasy 3a, która sfinansowała zakup środków czystości za 470 zł.

Biblioteka szkolna
Ewa Stawińska i Beata Bezuszczak.

Przedszkolaki czytają książki w czytelni. W pierwszej ławce siedzi dziewczynka z chłopcem.

 

 

Biblioteka szkolna z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  - 8 maja 2022 gościła wielu ciekawych gości.

Było radośnie, miło i bardzo inspirująco.
Były prezenty w postaci kwiatów i plakat Warto czytać

Przyszły do biblioteki także dzieci z Przedszkola Pitagoras.
Poznawały księgozbiór biblioteczny i mogły posłuchać fragmenty Przygody koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego i Pucio umie opowiadać M. Galewska-Kustra. 

Dzieci wokół serca ułożonego z białych i żółtych kwiatów.

 

 

Dnia 28 kwietnia 2022 uczniowie klasy 3a wzięli udział w warsztatach ekologiczno-czytelniczych Niebieska wstążka dla drzew we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży wrocławskich placówek edukacyjnych zorganizowanych przez Cały Wrocław Czyta.

 

W Parku Grabiszyńskim dzieci otuliły drzewa niebieską wstęgą i zawiesiły tabliczki z informacją o pozytywnym oddziaływaniu drzew na nasze życie.
Posadziły także kwiaty w kształcie serca na znak solidarności z Ukrainą oraz brały udział w  zagadkach przyrodniczo - ekologicznych.

 

Było głośne czytanie i Teatrzyk Kamishibai.

 

Biblioteka szkolna

Znowu Rada Rodziców przekazała środki na zakup książek dla biblioteki szkolnej. Zakupiono wiele ciekawych pozycji książkowych, lektur, a także po raz pierwszy opowiadania w języku ukraińskim. Te książki już zostały przez dzieci wypożyczone, a radość, że mogą lekturę przeczytać także w swoim własnym języku była bezcenna. 

Biblioteka szkolna bardzo dziękuje Radzie Rodziców za świetną współpracę, bo to umożliwia zakup nowości czytelniczych, materiałów bibliotecznych, a także nagród za udział dzieci w konkursach. 

Biblioteka szkolna