W drugim semestrze został zrealizowany projekt Teraz tu jest nasz dom. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie uczniów z ukraińską pisarką Lesią Varonyną. Przeprowadzono zajęcia czytelnicze na podstawie książki Teraz tu jest nasz dom Barbary Gawryluk. Uczniowie na lekcjach wychowawczych dyskutowali na temat nowej sytuacji dzieci przybyłych z innych krajów oraz przedstawili propozycje pomocy we wzajemnej integracji.

Zrealizowano konkurs plakatowy Moja klasa Twoją klasą.
Wyróżnienia otrzymali: klasa 6c, 2a, 5b oraz Jakub Such i Tomasz Lichota z klasy 6b.

Na prośbę pani Tatiany z tworzącego się Ośrodka Kultury Ukraińskiej zorganizowano zbiórkę rzeczy dla Ukrainy.
We wszystkie działania bardzo aktywnie włączyły się dzieci polskie i ukrińskie.

Dziękujemy wszystkim klasom, wychowawcom za aktywne udział się w tym projekcie oraz rodzicom. Szczególne podziękowania kieruję dla rodziców klasy 3a, która sfinansowała zakup środków czystości za 470 zł.

Biblioteka szkolna
Ewa Stawińska i Beata Bezuszczak.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.