Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów przyjętych do klasy dwujęzycznej - dostępna na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.