Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów przyjętych do naszej szkoły. Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.